Mijn Narcist is “samenwerking”

Wij hebben en willen geen enkele concurrentie. Iedere ‘bontgenoot’ die strijd tegen narcistisch misbruik is onze partner. Onze ervaringsdeskundigen hebben zorgvuldig gekozen informatie over narcisme. Deze kennis geven ze door via rechtstreekse linken, onze social media, onze blog en op onze speciale rode vlag pagina’s. Ze delen persoonlijke ervaringen en geven mogelijke oplossingen met betrekking tot het besproken onderwerp. Deze directe benadering richt zich op de persoonlijke ervaring van de ervaringsdeskundige en biedt informatie voor slachtoffers van narcistisch misbruik. Het is belangrijk om te begrijpen dat elk mens anders is en dat elke narcistische persoonlijkheidsstoornis verschillende kenmerken kan hebben. We geven onze ongefilterde mening en draaien er niet omheen op onze rode vlag pagina’s.

U vindt de rode vlaggetjes op bijna alle pagina’s.

Rode vlag info:

Mijn Narcist

Samenwerking in alle vormen

Het doel van deze website en onze social media is het bestrijden van narcistisch misbruik. We willen een informatiekanaal zijn en waardevolle hulpinformatie bieden aan alle slachtoffers. We staan open voor samenwerking in elke vorm en hebben geen intentie om te concurreren met ervaringsdeskundigen die dagelijks bezig zijn met de strijd tegen narcistisch misbruik. Als er verbeteringen mogelijk zijn in onze informatievoorziening en als u of uw organisatie een waardevolle aanvulling kunt bieden, bieden we graag een mogelijkheid op onze website.