Hulp zoeken bij de Politie

Onze politie kan helaas niet altijd voldoende aandacht besteden aan alle schrijnende gevallen van narcistisch misbruik en geweld. Ze zijn vaak onderbezet en beschikken niet altijd over de juiste kennis. Dit kan leiden tot doorverwijzingen terwijl u mogelijk in gevaar verkeert. Het is belangrijk te beseffen dat u zelf de voornaamste schakel bent in uw eigen veiligheid.

Als slachtoffer van een (verborgen) narcist loopt u vaak achter de feiten aan. U kent echter als geen ander de impact van het misbruik dat u heeft meegemaakt of nog steeds meemaakt. Wanneer u bijvoorbeeld aangifte van (geestelijke) mishandeling wilt doen bij de politie, moet u met feiten en bewijzen komen. Het is mogelijk dat de agent niet bekend is met de narcistische persoonlijkheidsstoornis en daardoor moeite heeft uw situatie te begrijpen.

Bij mishandeling heeft u alle hulp nodig die u kunt krijgen. Zelfs uw hulpverlener, arts, familie en vrienden kennen vaak niet alle details. Bereid uw afspraak met de agent daarom goed voor en probeer duidelijk de feiten aan te tonen. Ga niet op de stoel van de specialist zitten, noem uw narcist bij zijn eigen naam, aangezien u geen diagnoses mag stellen. Laat de agent zelf zijn conclusies trekken. U heeft recht op bescherming en hulp.

Informatie:

Slachtofferhulp

Tips bij aangifte

Hulp organisaties