SCHRIJVER:  PIET VAN DER PLOEG

Piet van der Ploeg is hts-ingenieur en psycholoog. Hij kan gezien worden als kennis- en ervaringsdeskundige op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen zoals het pathologisch narcisme (NPS) en psychopathie. Hij heeft een Helingtherapie ontwikkeld voor het behandelen van trauma’s bij ex-partners van narcistische personen. Verder heeft hij ook veel ervaring met Schematherapie en de behandeling van angststoornissen. Hij is verder auteur van diverse boeken over narcisme, psychopathie, psychologie (woordenboek) en fascisme.

Samenvatting Boek 1:  Narcisme – Onbalans tussen denken en voelen
Voor personen die echt willen weten wat wordt verstaan onder Narcisme is dit boek een aanrader. Het is geschikt voor alle personen die interesse hebben in de psychologie van de mens. Het is speciaal geschikt voor volwassenen, die slachtoffers zijn van een narcistische opvoeding of partners die jaren hebben geleden onder een huwelijk met een narcistische partner. De ervaringen van partners, kinderen en familieleden in intieme relaties met narcistische personen zijn vaak traumatisch te noemen en heeft veel weg van men ziet bij PTSS.
Dit boek geeft een compleet overzicht om het begrip narcisme theoretisch en praktisch duidelijk te maken met al zijn kenmerken en valkuilen. Maar het geeft ook uitgebreid aan hoe men in de praktijk beter met het narcisme kan omgaan. De kentheorie is gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek uit de psychologie, psychiatrie en neurologie. In het boek komen alle facetten van het narcisme aan bod zoals: opvoeding, hechting, empathie, geweten, sociale brein, gender­identiteit en de ernstige gevolgen van een narcistische opvoeding zoals psychopathisch gedrag. Er zijn vele casussen en biografieën waarin narcisme wordt toegelicht. Er is voor personen die niet psychologisch geschoold zijn een uitgebreide woor­denlijst met toelichting over begrippen die vaak als moeilijk worden ervaren.

Samenvatting Boek 2: Narcisme te lijf    Pathologisch narcisme is een ernstige sociale-ontwikkelings- of hersenstoornis. De consequenties die dit heeft voor partners, kinderen, familie en collega’s, of voor de maatschappij als geheel, zijn enorm negatief en worden ernstig onderschat. De ervaringen van partners, familie en kinderen in relaties met personen met pathologisch narcisme zijn ronduit verbijsterend en traumatisch te noemen. Hopelijk brengt dit boek een serieuze discussie op gang in Nederland over de consequenties van het pathologisch narcisme en het daarmee gepaard gaande psychisch misbruik van partners, kinderen en familie.

Samenvatting Boek 3: Trauma voor het leven. Kinderen van narcistische ouders.
De traumatische ervaringen van kinderen met narcistische ouders zijn veel ernstiger als wat de meesten mensen denken. Deze ervaringen blijven een kind-als-volwassene een leven lang psychisch kwellen. Het gaat nagenoeg altijd in deze opvoeding om emotioneel misbruik, verwaarlozing en geweld die voor kinderen een desastreuze invloed hebben op hun denken maar vooral op hun gevoelsleven. Het trauma dat deze volwassenen hebben opgelopen als kinderen in hun opvoeding met narcistische ouders wordt totaal niet (h)erkent. Narcistische ouders zijn een opvallend voorbeeld naar kinderinstanties, huisarts, GGZ en de school toe om zich-zó-mooi voor te doen, zodat niemand zich kan voorstellen hoe slecht deze ouders kinderen opvoeden. Het erge daarbij is dat hun kinderen ook niet geloofd worden en jaren worstelen met ouders die psychisch totaal niet in staat zijn een gezonde opvoeding mogelijk te maken voor hun kinderen.
In dit boek wordt ook aandacht besteed aan de BPS, pedofilie, genderidentiteit en oorzaken voor psychopathie door de opvoeding. Hoop van harte dat dit boek een bijdrage kan leveren om de ernst van het voorgaande duidelijk te maken zodat kinderen en volwassene van narcistische ouders eindelijk de erkenning krijgen voor hun traumatische kind-ervaringen.