Hulp organisaties:

Het valt niet mee om op deze pagina de emoties niet de vrije hand te geven. Ons team bestaat louter uit slachtoffers van narcistisch misbruik. Allemaal hebben we te maken gehad met dé grote hulp organisaties. Helaas hebben we hier allemaal negatieve herinneringen aan over gehouden. Nu we gestart zijn met onze informatie website komen we met tientallen ervaringsdeskundigen en professionele hulpverleners in aanraking die helaas dezelfde ervaringen hebben. Grote hulpverleningsorganisaties richten zich in het algemeen op duidelijke hulpvragen en hebben vaak geen gespecialiseerde kennis op de werkvloer over de narcistische persoonlijkheidsstoornis. Juist bij de opvang en eventuele intake zien we maar al te vaak dat er te weinig kennis is van deze stoornis. Slachtoffers die aankloppen bij de organisatie hebben wat hun is overkomen, of nog overkomt, vaak zelf niet goed zichtbaar. Juist bij de ‘schrijnende’ en vaak hulpeloze slachtoffers van narcistisch misbruik gaat het vaak mis. De hulpverlening bij deze instanties hebben (te vaak) niet de kennis die nodig is om te begrijpen wat er zich afspeelt. 

Rode vlag info:

Hulp organisaties.

Een slachtoffer verwacht van te veel van deze meestal oprechte hulpverleners en verteld vol emoties zijn of haar verhaal. Natuurlijk worden slachtoffers opgevangen, maar door wie en waar? Hoe kan iemand die soms jaren zwaar wordt gemanipuleerd en geestelijk wordt mishandeld uitleggen wat er is gebeurd aan iemand die niet bekend is met narcisme. Helaas is de hulpverlening ook niet in staat om de meestal geslepen en sluwe narcisten te doorgronden. De narcist blijft meestal buiten schot. De narcist heeft voor zijn leugens en zijn foute handelingen hele ‘smoezenboeken’ klaar liggen. Meestal zijn er buiten het slachtoffer, wat eindelijk hulp zoekt nog meer slachtoffers. Hoe pijnlijk is het om dagelijks te zien dat kinderen gebruikt worden door de narcist.

Gebruikt ja. Vooral met meerdere betrokkene gaan onze hulpverleners te vaak in de fout. Ons huidige systeem kan onmogelijk de noodzakelijke hulp geven doormiddel van opvang door ervaren specialisten die bekend zijn met de narcistische persoonlijkheidsstoornis. Hoeveel suïcidale slachtoffers hebben hier al mee te maken gehad en hoeveel moeten er nog komen.

Wij durven uit te spreken dat er veel onnodige zelfdodingen zijn. In alle conflicten met hun narcist weten of kunnen slachtoffers niet door te dringen met hun waarheid. De nabestaanden van de slachtoffers blijven met de vragen zitten en begrijpen niet wat er is gebeurd, sterker nog: “Ze hebben het nooit begrepen”.

Mijn Narcist wil hulpverleners, slachtoffers en overlevers graag helpen. Ons bedrijfje heeft helaas totaal niet de kennis om het kaf van het koren te scheiden. Slachtoffers van narcistisch misbruik staan er te vaak alleen voor. Wij gaan trachtten hierover meer en meer informatie over te verstrekken. Alle auteurs op onze website werken aan oplossingen. Ze openbaren schrijnende voorbeelden waarmee ze hun bijdrage leveren.