AUTEUR:  “MONIQUE MEULEMANS”

Boek

In 2020 kwam mijn boek Emotioneel gevangen – over ouderverstoting uit dat zowel door professionals als ouders goed werd ontvangen.

Medio 2023 komt de tweede (herziene) druk uit.

Mijn drive

Als partner van een man die als vader werd buitengesloten van zijn kinderen, zag ik jarenlang het leed en de strijd van ouders die na een scheiding het contact met hun kinderen verliezen. Ook heb ik ervaren hoe scheidingen waar ouderverstoting speelt keer op keer escaleren doordat betrokken professionals deze vorm van (ex-)partnergeweld en kindermishandeling niet herkennen.

Inmiddels houd ik me ruim vijftien jaar bezig met ouderverstoting en daaraan gerelateerde thema’s. In die jaren deed ik uitgebreid literatuuronderzoek en research naar onder meer onderzoeksresultaten, methodieken en interventies van internationale (ouderverstotings)experts.