AUTEUR:  “JAN DERKSEN”

Jan Derksen studeerde tot 1973 journalistiek aan de School voor Journalistiek in Utrecht. In Nijmegen studeerde hij psychologie, sociologie en filosofie. In 1978 studeerde hij af aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij in 1983 een doctoraat behaalde met een proefschrift over indicatiestelling voor psychotherapie. In 2013 behaalde hij nog een master in de psychofarmacologie aan de New Mexico State University in Las Cruces.

Na zijn studie klinische psychologie vond Derksen werk aan de Radboud Universiteit, eerst als docent en daarna als universitair hoofddocent. Vanaf 1998 werd hij ook hoogleraar de Vrije Universiteit Brussel. Naast zijn universitaire bezigheden is hij werkzaam in een eigen privé-psychologenpraktijk en schrijft hij over actuele wetenschappelijke en maatschappelijke onderwerpen voor NRC Handelsbladde Volkskrant en Trouw. Verder is hij actief voor diverse discussiefora en geeft hij adviezen in het populairwetenschappelijk tijdschrift Psychologie Magazine.