Foute hulpverleners en specialisten 

Narcistisch Misbruik: Helaas te weinig bekend

In onze maatschappij heeft iedereen een mening over zijn of haar narcist. Iedereen kent er wel eentje. Vol overtuiging zegt men dat ze wel weten wat een narcist is, helaas zonder na te denken. Narcisten hebben aantoonbare eigenschappen, en de grandioze narcisten vallen goed op. Vanuit huiselijke kring tot wereldleiders, je vindt overal narcisten. De narcistische persoonlijkheidsstoornis is een ernstige ziekte, en diegene die het heeft denkt meestal zelf dat hij of zij niets mankeert. Alles ligt aan anderen, en ze gaan daarover niet met je in discussie.

Omdat er maar weinig mensen bekend zijn met alle vormen van deze verschrikkelijke ziekte, durven wij als ervaringsdeskundigen te zeggen dat het merendeel van de bevolking niet weet wat narcisme inhoudt. Ik, als auteur van deze blog, had te maken met een verborgen narcist die me dertig jaar voor de gek kon houden. Gelukkig kreeg ik hulp en kan ik met volle overtuiging zeggen dat ik een overlever ben. Daarom mag ik me ‘ervaringsdeskundige’ noemen en mag ik zelfs mensen gaan helpen en coachen. Nooit zal ik dit gaan uitvoeren. Natuurlijk ‘ruik’ ik bepaalde narcisten op een afstand, en ook ik heb me verdiept in de materie.

De specialisatie die narcistisch onderzoek vereist, is echter van zo’n hoog niveau dat ik durf te stellen dat ik met al mijn ervaring met mijn narcist nooit mezelf als een hulpverlener mag aanbieden. Ik had een verborgen narcist en er waren geen kinderen betrokken of (nog) geen gevaarlijke situaties. In de praktijk vergt iedere vorm en iedere periode van de narcist en haar of zijn slachtoffer een andere aanpak.

Nu praat ik over hulp aan slachtoffers die meestal slecht geïnformeerd zijn over narcisme. Hoe help je een cliënt als hulpverlener die duidelijk andere hulp nodig heeft? Denk aan kwetsbare kinderen en bijvoorbeeld aan mishandeling. Oei, dan vallen er veel hulpverleners af of weten simpelweg niet waar ze deze gespecialiseerde hulp kunnen krijgen.

Om de diagnose narcistische persoonlijkheidsstoornis vast te kunnen stellen, moet je hiervoor een gedegen opleiding en de nodige ervaring hebben opgedaan. Besef dat en zorg dat je de juiste specialist weet te vinden als slachtoffer, maar ook als hulpverlener. Ook op onze website kunnen narcisten staan, net zo goed als je onwetend al jaren bevriend kunt zijn met een kennis die zijn partner thuis geestelijk mishandelt. Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met narcisme, informeer jezelf.

Met deze blog willen we duidelijk maken dat wij beseffen dat ook wij met narcisten te maken krijgen. Het is niet zo dat enkel mensen met een universitaire opleiding géén narcist zijn. Ook onder hoogopgeleide personen vind je gevaarlijke narcisten. In veel leidinggevende beroepen is een gezonde dosis narcisme zelfs nodig om overeind te blijven in onze maatschappij. Het is onze taak, en die van de tientallen specialisten op onze website, om signalen serieus te nemen en daarnaar te handelen.

Narcisme is een complexe persoonlijkheidsstoornis die zich op diverse niveaus kan manifesteren. Ongeacht de achtergrond van een persoon, kunnen narcistische eigenschappen aanwezig zijn. Het is van cruciaal belang om bewustzijn te creëren rondom dit fenomeen en te begrijpen dat het zich in verschillende vormen voordoet, ook in sectoren waar je het wellicht niet meteen zou verwachten.

Met onze blog streven we naar educatie en bewustwording, niet alleen voor slachtoffers, maar voor iedereen die te maken kan krijgen met narcistische persoonlijkheidskenmerken. Door het delen van kennis en ervaringen hopen we bij te dragen aan een maatschappij waarin signalen van narcistisch gedrag serieus worden genomen en waarin de benodigde ondersteuning beschikbaar is voor hen die het nodig hebben.